Tájékoztató - Alba Takarékszövetkezet "F.A." ügyfelei részére
TÁJÉKOZTATÓ

AZ ALBA TAKARÉKSZÖVETKEZET „F.A.” ÜGYFELEI RÉSZÉRE

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-317/2014. számú határozatával visszavonta az ALBA Takarékszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály u. 2., Cg.07-02-000507, továbbiakban: Takarékszövetkezet) pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét és a H-JÉ-I-495/2014. számú határozatával elrendelte a Takarékszövetkezet felszámolását. A felszámolás elrendelését a Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-14-007285/6. számú végzésével 2014. szeptember 17. napján közzétette. Az MNB a felszámolói feladatok ellátására a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) rendelte ki, amely a felszámolóbiztosi feladatok ellátásával dr. Piller Zsuzsa felszámolóbiztost jelölte ki. A felszámolás kezdő időpontja a végzés közzétételének napja.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) megkezdi a Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítását, mely kártalanításhoz a betétesek részéről nem kell kérelmet benyújtani. A kártalanítás maximális összege 100.000,- €-nak (Egyszázezer euró) megfelelő forintösszeg lehet. A kártalanítás az OBA közleményében foglaltak szerint 20 munkanapon belül történik, az OBA közlemény a Takarékszövetkezet honlapján is elérhető lesz.
A Takarékszövetkezettel szembeni hitelezői igényüket a felszámolás közzétételétől számított 60 napon belül jelenhetik be.
A betételhelyezésen alapuló követelések hitelezői igényként való bejelentése abban az esetben szükséges, ha a betétes követelése meghaladja az OBA kártalanítás felső határát, vagy a betétre nem terjed ki az OBA által nyújtott biztosítás.
A Takarékszövetkezet ezúton tájékoztatja tulajdonosait, hogy a Takarékszövetkezetnél jegyzett részjegyen alapuló követelések nem minősülnek hitelezői igénynek.

A Takarékszövetkezet felhívja adósai figyelmét, hogy kötelezettségeik teljesítése alól a Takarékszövetkezet felszámolása nem mentesíti az adósokat, a kötelezettségeiket a továbbiakban is a szerződés szerinti ütemezésben kötelesek teljesíteni. A Takarékszövetkezet felhívja továbbá az adósai figyelmét, hogy a kötelezettségeiket a továbbiakban az ALBA Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000427 sz. bankszámlájára kell teljesíteniük, a közlemény rovatban feltüntetve a szerződés számát és a „hitelszerződés” szót.

A Takarékszövetkezet tájékoztatja továbbá az ügyfeleit és hitelezőit, hogy a felszámolással összefüggő közleményeket, tájékoztatókat a Takarékszövetkezet honlapján, a www.albatksz.hu és a felszámoló Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. www.psfn.hu teszi közzé a továbbiakban.
Amennyiben további kérdésük merül fel az eljárással kapcsolatosan, hívják a Takarékszövetkezet +36 22 512 460-os telefonszámát.
Budapest, 2014. szeptember 24.
Kártalanítás menete
HIRDETMÉNY
Tájékoztató!